Wygrana w I instancji z Santander Consumer Bank z/s we Wrocławiu – unieważnienie umowy kredytu frankowego!

Dnia 22.09.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie I C 323/22  zapadł wyrok w sprawie kredytu we franku szwajcarskim (CHF) na korzyść naszych klientów – powództwo frankowe okazało się skuteczne.

Sąd przychylił się do argumentacji przygotowanej przez naszą Kancelarię i przyznał słuszność twierdzeniom podniesionym w imieniu klientów Kancelarii. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Bankiem Santander Consumer Bank z/s we Wrocławiu zawartej w 2008 r. Ustalono, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 4.823,77 CHF z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w kosztów procesu w kwocie 1.310,38 zł.

Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Na kanwie niniejszej sprawy należy wskazać, że Sąd przyznał rację twierdzeniom Kancelarii, iż kredytobiorcy mieli interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności umowy, mimo zarzutów pozwanego banku, że powodowie nie legitymują się takim interesem. Swój interes prawny powodowie wywodzili z obiektywnej niepewności w zakresie treści stosunku prawnego łączącego ich z pozwanym bankiem przede wszystkim z uwagi na wątpliwości co do  zgodności postanowień umowy kredytu z prawem,  a tym samym niepewności odnoszącej się do  wysokości i sposobu realizacji ich zobowiązania.

W przedmiotowej umowie przerzucono na kredytobiorców całą odpowiedzialność za ryzyko walutowe i w przypadku wzrostu kursu CHF byli oni obciążeni wyższym zobowiązaniem wobec banku. Z kolei ryzyko banku było czysto hipotetyczne z uwagi na możliwość swobodnego ustalania kursu waluty indeksacyjnej, w związku z czym wbrew interesom konsumentów oraz zasadom współżycia społecznego nawet korzystne dla kredytobiorców ukształtowanie rynku walutowego, które mogło doprowadzić do zmniejszenia ich zobowiązania (ryzyko po stronie banku), nie wiązało się z koniecznością stosownego obniżenia zobowiązania powodów.

Wadliwie przedstawienie konsumentom oferty kredytów waloryzowanych do CHF, poprzez niewyjaśnienie ryzyka walutowego,  przerzucenie ryzyka walutowego w całości na konsumenta w okresie obowiązywania umowy oraz brak przeprowadzenia indywidualnych negocjacji przed zawarciem umowy dodatkowo wpływa na nieważność całej umowy.

Nasza Kancelaria skutecznie reprezentuje klientów w sporach z bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który specjalizuje się w sprawach finansowych oraz kredytach frankowych i  spróbować unieważnić umowę kredytu we franku szwajcarskim.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel.: 791 404  669. W przypadku skorzystania z usług naszej Kancelarii Państwa sprawę będzie prowadził doświadczony radca prawny, który specjalizuje się w sprawach frankowych i uzyskał dotychczas dla klientów Kancelarii wiele korzystnych wyroków Sądów.

#radcaprawny #prawnik #adwokat #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #skutecznyprawnik #santander #franki #wygrana #konsument

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *