Wyjątkowe zwycięstwo Kancelarii!!!

Nagłośniona medialnie afera „SKOK Wołomin” do dziś wzbudza liczne kontrowersję i emocje. Jak podają przekazy medialne zamieszani w całą sprawę byli politycy, celebryci i ludzie biznesu. W  utartej powszechnie świadomości wykorzystani w całym procederze członkowie SKOK – u tzw. słupy (będący formalnie kredytobiorcami) nie mają szans obrony przed roszczeniami Syndyka Masy Upadłości SKOK Wołomin. Tymczasem nasze doświadczenia dowodzą, że może być inaczej, ale od początku….

Od wielu lat polską opinią publiczną wstrząsają doniesienia medialne o wykorzystywaniu przez zorganizowane grupy przestępcze postronnych osób, które znajdując się w trudnej sytuacji życiowej, są wykorzystywane do zaciągania na swój rachunek wysokich zobowiązań finansowych (kredytów i pożyczek), które to środki finansowe trafiają następnie do rąk przestępców. Następnie wykorzystane w ten sposób osoby zobowiązane są do spłacenia zaciągniętych zobowiązań finansowych wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami (opłatami, prowizjami, oprocentowaniem), mimo iż nie skorzystały one nigdy z pieniędzy uzyskanych w drodze kredytu/pożyczki. Z uwagi na ciężką sytuację życiową i finansową osób (tzw. „słupów”) wykorzystanych przez przestępców zawarte umowy kredytu są wypowiadane, a przeciwko kredytobiorcom wszczynane są procesy cywilne o zapłatę.

Nie inaczej było z nagłośnioną medialnie aferą SKOK Wołomin, która stała się przedmiotem niezliczonych ilości artykułów prasowych oraz programów medialnych. Z uwagi na częstokroć trudne do udowodnienia okoliczności takich spraw najczęściej dochodzi do uznania przez Sądy roszczeń o zapłatę kierowanych do „słupów” przez wierzycieli.

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Ledwonia zajmowała się w ostatnim czasie podobną sprawą. Do Kancelarii zgłosił się o pomoc człowiek, który wiele lat temu został wykorzystany przez przestępców w roli takiego właśnie „słupa”, co skutkowało zadłużeniem go na kwotę ponad miliona złotych. Sprawę dodatkowo komplikowało wystawienie na rzecz wierzyciela weksla. Powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii skierował syndyk masy upadłości SKOKu Wołomin.

Dnia 09.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok, w którym oddalił w całości powództwo powoda Syndyka Masy Upadłości SKOK Wołomin, jak również uchylił wydany uprzednio przeciwko Klientowi Kancelarii nakaz zapłaty na kwotę 1.443.596.00.

Uzyskany przez Kancelarię, korzystny dla Klienta wyrok jest tym większym sukcesem, że jak zostało wspomniane już wcześniej, powództwa Banków i instytucji finansowych w takich sprawach są najczęściej uwzględniane.

Sprawa była niecodzienna, a praca nad nią (całego zespołu Kancelarii), wyjątkowo ciężka, przy czym zadowalający zarówno klienta jak i nas efekt rekompensuje wszelkie trudy włożone w całe postępowanie.

Powyższa sprawa udowadnia, iż nawet w sprawach trudnych, które bulwersują opinię publiczną, a w których linia orzecznicza kształtuje się na niekorzyść zadłużonych w ten sposób osób możliwym jest uzyskanie korzystnego wyroku, który chroni interesy majątkowe wykorzystanych przez przestępców osób.

Cieszymy się że, że mogliśmy pomóc.

#radcaprawny #prawnik #wygranaSKOK #wygranazbankiem  #adwokat #zadłużenie #SKOK #Wołomin #oddłużanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *