Wygrana w Sądzie pracy !!

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie odmówił Klientce naszej Kancelarii prawa do zasiłku opiekuńczego za kilka okresów w  roku 2020 r. pomimo złożenia przez nią stosownych wniosków w organie rentowym. Organ powoływał się bowiem na okoliczność, że przedmiotowe wnioski nie trafiły do niego i nie zostały zarejestrowane do rozpoznania. Powyższe miało być spowodowane faktem, że klientka Kancelarii złożyła przedmiotowe wnioski za pośrednictwem swojego pracownika, który w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wrzucił je do odpowiedniej skrzynki  na dokumenty znajdującej się przed budynkiem ZUS, wobec czego nie otrzymał potwierdzenia ich złożenia.

Pomimo braku formalnego potwierdzenia złożenia wniosku Radca prawny zaskarżył decyzję ZUS odmawiającą przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego za wskazane okresy.

Dnia 24.08.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał w sprawie sygn. akt VII U 57/22 wyrok, w którym zmienił zaskarżoną decyzję ZUS i przyznał Klientce Kancelarii prawo do zasiłku opiekuńczego za żądane okresy. Ponadto Sąd zasądził zwrot kosztów sądowych od organu na rzecz Klientki Kancelarii.

W odwołaniu od decyzji ZUS radca prawny podniósł, że klientka Kancelarii złożyła stosowne wnioski do ZUS za pośrednictwem swojego pracownika. Udowodnił, m.in. za pomocą przesłuchania świadków, jak również składanych przez Klientkę deklaracji rozliczeniowych, że przedmiotowe wnioski faktycznie zostały wrzucone do pudła na dokumenty przed budynkiem ZUS, a ewentualne zagubienie ich obciąża wyłącznie organ rentowy, który sam zorganizował taki sposób składania pism i to wyłącznie ZUS powinien ponieść konsekwencje ich zagubienia.

Dzięki pracy Kancelarii Klientka uzyskała korzystny dla siebie wyrok, który pozwolił na pełną realizację przez nią prawa do świadczenia opiekuńczego.

W przypadku uzyskania niekorzystnej decyzji ZUS zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Grzegorza Ledwonia. Organ rentowy wydaje czasem niesprawiedliwe decyzje, które można skutecznie zaskarżyć i udowodnić swoją rację przed Sądem!

#radcaprawny #adwokat #ZUS #Sąd #świadczenie #świadczenieopiekuńcze #wygrana #Kancelaria #Częstochowa #prawopracy #prawoubezpieczenspolecznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *