Wygrana Kancelarii w sprawie frankowej z mBank S.A. w Warszawie. Kredyt frankowy nieważny !!!

Wygrana Kancelarii w sprawie frankowej z mBank S.A. w Warszawie,  Kredyt Frankowy Nieważny !!!

Sąd Okręgowy  w Warszawie IV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca  2022 roku sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan ” z dnia 7 marca 2007 r. jest nieważna. Zasądzono  również na rzecz naszych Klientów kwotę 193.629,61 zł. Nadto kosztami procesu został obciążony pozwany bank. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń. To kolejny wyrok na korzyść naszych Klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd w całości podzielił naszą argumentację co do nieważności umowy oraz braku możliwości jej wykonywania po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych. Na gruncie niniejszej sprawy Kancelaria wnosiła o zasądzenie na rzecz kredytobiorców kwoty odpowiadającej wszystkim wpłatom poczynionym przez nich w związku ze spłatą zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy. Podstawą dokonanych przez Sąd ustaleń jest m.in. naruszenie zasad współżycia społecznego przez zawarcie w umowie klauzul niedozwolonych, niemożność indywidualnego negocjowana umowy. Zwrócono także uwagę na to, że kredytobiorcy nie zostali w sposób należyty poinformowani o ryzyku kursowym oraz że kursy walutowe były kształtowane jednostronnie przez bank. Co więcej Bank zapewnił sobie prawo do naliczania dodatkowego wynagrodzenia tzw. spreadu walutowego, o którym Klienci nie zostali poinformowany w chwili podpisania umowy.

To kolejna wygrana sprawa przeciwko bankowi w związku z zawartą umową kredytu frankowego. Zapraszamy do kontaktu tel.791 404 669.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawycywilne #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik #konsument #uniewaznieniekredytufrankowego #odrankowienie #kredytfrankowynieważny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *