Kolejny sukces Kancelarii.  Nieważny kredyt frankowy. Prawomocna  wygrana z  Bank BPH S.A. !

Dnia 23 maja 2022 r. w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie frankowej o sygn. akt I ACa 501/21 zapadł  prawomocny wyrok przeciwko Bankowi BHP S.A. z siedzibą w Gdańsku wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach  I Wydział Cywilny.  Sąd pomimo apelacji  pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt I C 60/20  utrzymał unieważnienie kredytu frankowego w mocy.  Z kolei w  pozostałym zakresie oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Bankiem BHP S.A. (wcześniej GE Money Bank S.A.) z 2007 r. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko wyrażone przez  Sąd pierwszej instancji uznając  umowę kredytu zawartą z naszymi Klientami za nieważną. Jest to kolejna sprawa, w ostatnim czasie, w której Sąd prawomocnie potwierdza nieważność kredytu frankowego naszych klientów. Postanowienia zawarte w umowie kredytowej kształtują prawa pozwanego banku i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy kredytobiorców  jako konsumentów. Nie budzi wątpliwości, że przedmiotową umowę należało uznać za nieważną.

Nasza Kancelaria skutecznie reprezentuje Klientów w sporach z bankami. Sprawy frankowe, w tym unieważnienie kredytu frankowego, jak także inne sprawy dotyczące kredytów złotowych, poliso lokat, ubezpieczeń i odszkodowania to jedne z najczęstszych spraw w naszej kancelarii. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią tel.: 791 404  669.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawygospodarcze #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik #sprawyfrankowe #unieważnieniekredytu #kredytyfrankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *