Kolejna wygrana sprawa frankowa. Wygrana z Bank Millenium S.A.!!!

Pod koniec maja br. zapadł kolejny wyrok w sprawie kredytu frankowego na korzyść naszych klientów. Dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przeciwko Millenium Bank S.A Sąd Okręgowy w Częstochowie   (sygn. akt: I C 476/21) wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu z 2008 roku. To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd Okręgowy  zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców 67. 616,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Na gruncie niniejszej sprawy wysunęliśmy żądanie stwierdzenia nieważności umowy kredytu ze względu na sprzeczność jej zapisów z prawem oraz na abuzywność szeregu postanowień, między innymi dotyczących klauzul przeliczeniowych. Z kolei  na wypadek gdyby sąd uznał, że po usunięciu z umowy nieuczciwych zapisów, może ona nadal obowiązywać, zostało zgłoszone żądanie ewentualne o zasądzenie określonej w pozwie kwoty i przeliczenie kredytu jako udzielonego w złotych tzw. „odfrankowienie”.

Ze względu na nieuczciwość postanowień umownych zawartych w umowie kredytowej oraz przyznanie sobie prawa do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF a także zapewnienie przez pozwany bank prawa do naliczania dodatkowego wynagrodzenia tzw. spreadu walutowego sąd nie dostrzegł możliwości utrzymania w mocy umowy kredytu obciążonej tak istotnymi wadami prawnymi i jednocześnie  przychylając się do żądania strony powodowej, uznał argumentację Kancelarii za  całkowicie uzasadnioną.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 791 404 669.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawygospodarcze #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik #konsument

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *