Kolejny kredyt nieważny ! Wygrana z Bankiem BPH S.A. !

W dniu 22.02.2022 r. w sprawie I C 117/20  zapadł wyrok w sprawie frankowej naszych klientów przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez naszą Kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. z 2008 r. Ustalono, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 237.780,30 zł z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Na kanwie niniejszej sprawy należy podkreślić, że kredytobiorcy mieli interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności umowy. Swój interes prawny wywodzili z obiektywnej niepewności w zakresie treści stosunku prawnego łączącego ich z pozwanym bankiem przede wszystkim z uwagi na wątpliwości co do  zgodności postanowień umowy kredytu z prawem,  a tym samym niepewności odnoszącej się do  wysokości i sposobu realizacji ich zobowiązania.

W przedmiotowej umowie przerzucono na kredytobiorców całą odpowiedzialność za ryzyko walutowe. Z kolei ryzyko banku było czysto hipotetyczne z uwagi na możliwość swobodnego ustalania kursu waluty indeksacyjnej.

Wadliwie przedstawienie konsumentom oferty kredytów waloryzowanych do CHF, poprzez niewyjaśnienie ryzyka walutowego,  przerzucenie ryzyka walutowego w całości na konsumenta w okresie obowiązywania umowy oraz brak przeprowadzenia indywidualnych negocjacji przed zawarciem umowy dodatkowo wpływa na nieważność całej umowy.

Nasza Kancelaria skutecznie reprezentuje Klientów w sporach z bankami. Warto więc udać się do  prawnika (radca prawny, adwokat), który specjalizuje się w sprawach finansowych i  spróbować unieważnić umowę frankową. Zapraszamy  serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią tel.: 791 404  669.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawygospodarcze #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *