Sukces kancelarii. Wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A.

W dniu 17 lutego 2022 r. w sprawie I C 431/21 zapadł wyrok uwzględniający żądania Kancelarii w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Częstochowie unieważnił umowę kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowaną do CHF  ex tunc (od chwili zawarcia) z dnia 13 września 2007 r. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę w wysokości 190.067, 09 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sąd w całości przychylił się do  argumentacji przygotowanej przez naszą Kancelarię. Sąd również wskazał, że pozwany Bank stosował niedozwolone klauzule umowne w postaci klauzul indeksacyjnych. W toku procesu wskazywaliśmy, że analiza postanowień przedmiotowej umowy prowadzi do wniosku, iż jest ona nieważna i nie powinna wiązać  naszych klientów jako konsumentów. Przedmiotową umowę należało uznać za nieważną , ponieważ bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF. Poza tym bank zapewnił sobie dodatkowe wynagrodzenie w postaci spreadu walutowego, o którym kredytobiorcy nie zostali poinformowani w chwili podpisania umowy.

Należy wskazać, że przedmiotowa umowa jest sprzeczna z art. 69 ustawy prawo bankowe z art. 3531 Kodeksu cywilnego oraz art. 58 Kodeksu cywilnego. Ryzyko walutowe zostało całkowicie  przerzucone na naszych klientów, którzy nie mieli nawet możliwości przeprowadzenia indywidualnych negocjacji przed zawarciem umowy.

Jest to kolejny wyrok potwierdzający, że warto wstąpić na drogę postępowania sądowego w celu unieważnienia umowy o kredyt we frankach szwajcarskich niezależnie od tego czy jest to kredyt indeksowany czy denominowany. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią tel. 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawygospodarcze #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *