Kolejny sukces! Unieważnienie umowy frankowej.

W dniu 04.02.2022 r. w sprawie I C 175/21  zapadł wyrok w sprawie frankowej naszych klientów przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. W całości uwzględniono argumentację przygotowaną przez naszą Kancelarię. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. z 2008 r. W toku procesu wskazywaliśmy, że postanowienia umowy od początku były nieważne, ponieważ bank przyznawał sobie prawo do samodzielnego ustalania kursu wymiany CHF. Poza tym bank zapewnił sobie dodatkowe wynagrodzenie w postaci spreadu walutowego, o którym kredytobiorcy nie zostali poinformowani w chwili podpisania umowy.

Po dziesięciu miesiącach procesu Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok korzystny dla klientów Kancelarii. Ustalono, że umowa kredytu Getin Noble Bank S.A. z 2008 roku jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 61.366,23 zł z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Sąd uznał nieważność umowy przede wszystkim z uwagi na naruszenie art. 69 ust. 1 pr. bankowego i 58 par 1 i 3 k.c. W  uzasadnieniu  ustnym do wyroku  Sąd Okręgowy  w Częstochowie stwierdził, że pozwany Bank stosował również  niedozwolone klauzule umowne w postaci klauzul indeksacyjnych.

Należy podkreślić, że dotychczas żadna z prowadzonych przez Kancelarię Grzegorza Ledwonia  i jej prawników spraw frankowych nie została przegrana. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią tel. 791-404-669.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawygospodarcze #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *