Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku drogowego

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisy OC) jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Naruszenie tego obowiązku wiązać się może z poważnymi konsekwencjami, w tym wysokimi karami finansowymi. Szczególny charakter polisy OC wynika z jej zastosowania w polskim systemie ubezpieczeń. W przypadku, gdy dojdzie do kolizji, bądź wypadku z winy kierowcy, który posiada wykupione ubezpieczenie OC, możemy być pewni, że jego ubezpieczyciel pokryje koszty spowodowane tym zdarzeniem nawet w przypadku, gdy są one znaczne. W ten sposób poszkodowany zdarzeniem drogowym może odzyskać środki utracone w wyniku kolizji lub wypadku nawet wtedy, gdy na pokrycie szkód nie stać jest samego sprawcy.

W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego należy pamiętać o pewnych zasadach.

  1. Jeżeli miała miejsce kolizja, a jej sprawca nie zaprzecza swojej odpowiedzialności, powinniśmy niezwłocznie spisać z nim protokół zdarzenia (szkody), w którym określimy jakiego rodzaju zdarzenie drogowe nastąpiło, gdzie, kiedy, pomiędzy jakimi uczestnikami ruchu drogowego (należy pamiętać o szczegółowych danych) oraz z czyjej winy. W miarę możliwości warto jest zrobić zdjęcia powstałych w zdarzeniu szkód,
  2. Jeżeli miał miejsce wypadek, bądź sprawca zdarzenia zaprzecza swojej odpowiedzialności, powinniśmy niezwłocznie wezwać Policję, by ustaliła przebieg zdarzenia drogowego oraz osobę ponoszącą za nie winę,
  3. Powinniśmy uzyskać od sprawcy wypadku numer jego polisy ubezpieczeniowej. Następnie powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. Pracownik ubezpieczyciela przeprowadzi nas przez proces wypłacenia odszkodowania za zdarzenie. Ubezpieczyciel może prosić poszkodowanego o przesłanie mu dokumentacji w sprawie, w szczególności protokołu zdarzenia, protokołu policyjnego i zdjęć z miejsca zdarzenia. Celem wyliczenia kwoty przysługującej poszkodowanemu ubezpieczyciel może również skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego. Po zakończeniu procesu likwidacji szkody wypłacone zostaną nam pieniądze. Cały proces trwać powinien od kilku dni do miesiąca (czasami dłużej), w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, wysokości szkody oraz ewentualnych toczących się postępowań karnych przeciwko sprawcy zdarzenia.

Warto pamiętać, że ubezpieczyciele często zaniżają przysługujące poszkodowanym odszkodowania. Jeżeli uważamy, że ubezpieczyciel wypłacił nam mniejszą kwotę (odszkodowanie), niż powinien, należy rozważyć wytoczenie przeciwko niemu powództwa cywilnego o zapłatę różnicy pomiędzy kwotą, którą powinniśmy otrzymać, a kwotą, którą nam wypłacono.

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko ubezpieczycielom. Oferujemy pomoc prawną w zakresie uzyskania większego odszkodowania od ubezpieczyciela, w tym reprezentowanie poszkodowanego przed ubezpieczycielem i sądami wszystkich instancji. Z uwagi na fakt, że firmy ubezpieczeniowe nierzadko dramatycznie zaniżają należne odszkodowanie, skierowanie przeciwko im powództwa może pozwolić poszkodowanemu wywalczyć dodatkowe potrzebne i należne środki.

Powierzone Kancelarii sprawy prowadzi osobiście prawnik z odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie (radca prawny, adwokat). Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią!

#odszkodowanie #prawocywilne #wygranazubezpieczycielem #pomocprawna #prawnikczęstochowa #adwokat  #radcaprawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *