Dochodzenie należności z niezapłaconych faktur

Brak zapłaty za fakturę doskwiera wielu przedsiębiorcom. Niestety poczucie odpowiedzialności finansowej wśród kontrahentów czasami znajduje się na niskim poziomie, dlatego z brakiem opłat spotykamy się coraz częściej. Również powszechność przekraczania wyznaczonego terminu zapłaty przez  przedsiębiorców  kładzie się cieniem na sytuację następnych współpracujących z przedsiębiorcą kontrahentów. Aktualnie rośnie liczba niewypłacalnych podmiotów a wśród nich przodują małe i średnie przedsiębiorstwa. Powodem tego może być obecna sytuacja: duża inflacja, która spowodowała drastyczny wzrost cen a także pandemia koronawirusa, która w  znaczny sposób ograniczyła możliwość świadczenia usług  i sprzedaży towarów.

W sytuacji, gdy mamy problem z nierzetelnym kontrahentem  kluczowe jest podjęcie stanowczych  kroków nakierowanych na skuteczne odzyskanie pieniędzy.  Zdarza się, że wystarczające będzie wystosowanie samego wezwania do zapłaty, które wpłynie na dłużnika mobilizująco i spowoduje dobrowolne uregulowanie niezapłaconych należności. Jeżeli jednak to nie odniesie skutku pozostaje droga sądowa. Im wcześniej zareagujemy, tym szybciej będziemy mieć możliwość na odzyskanie należności, szczególnie w przypadku gdy nasz kontrahent zmaga się  z poważnymi problemami finansowymi. Sytuacja ma się jeszcze gorzej, jeżeli brak zapłaty ma charakter trwały a dłużnik mimo wezwań wciąż jej nie reguluje. Nieterminowe regulowanie zobowiązań ma swoje konsekwencje nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale także prawnej. Następstwem  zaległości finansowych wobec innych podmiotów może być wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. A jeszcze bardziej dotkliwym pod kątem finansowym jest proces sądowy.

Przegrana wówczas wiąże się z poniesieniem kosztów procesu oraz często z egzekucją komorniczą. W ramach postępowania sądowego  kluczowy dowód będzie stanowić  niezapłacona faktura. Dzięki niej już na początku procesu możliwe będzie  uzyskanie nakazu zapłaty, który w przypadku uprawomocnienia będzie pozwał na wszczęcie egzekucji komorniczej. Ostatnim etapem dochodzenia  roszczeń  z niezapłaconej faktury jest postępowanie z udziałem komornika (poprzedzone postępowaniem klauzulowym), które ma na celu doprowadzenie do przymusowego odzyskania długu. Brak zapłaty za fakturę jest jednym z najczęstszym przypadków pojawiających się w praktyce. Należy mieć na uwadze, że odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą doprowadzić do skutecznej windykacji. Zbyt długie zwlekanie z podjęciem stosownych działań może  skutkować faktyczną niemożliwością odzyskania swoich należności  z uwagi na brak majątku dłużnika. Warto skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego, adwokata), który skutecznie przeprowadzi całą procedurę windykacyjną. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel. 791-404-669 oraz na ledwon.kancelaria@gmail.com.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #niezapłaconafaktura #sprawycywilne #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *