Nieuczciwe firmy windykacyjne

Często dłużnicy  zalegający ze spłatą swoich zobowiązań są zastraszani przez firmy windykacyjne. Jednak zdarzą się takie sytuacje, gdy sami korzystający z ich usług i zlecający odzyskanie im długu stają się ofiarami. Znane firmy windykacyjne (Inkasso) nie zawsze działają zgodnie z prawem oraz w sposób etyczny a na domiar złego czasami występują  z roszczeniami przeciwko swojemu zleceniodawcy. Celem skierowania sprawy do obsługi windykacyjnej jest odzyskanie należności od dłużników, którzy zalegają ze spłatą należności. Klienci firm windykacyjnych  mają nadzieję, że z  ich pomocą szybko i sprawnie odzyskają swoje pieniądze. Historia  naszego Klienta stała się asumptem do napisania niniejszego artykułu.

Nasz klient prowadzący działalność gospodarczą zgłosił się do jednej z firm windykacyjnych. Firma w jego imieniu wystosowała wezwanie do zapłaty do jego dłużnika. Jednak nieoczekiwanie w odpowiedzi na wezwanie i po rozmowie z dłużnikiem  firma odstąpiła od wykonywania dalszych czynności windykacyjnych. Jak się okazało firma mająca odzyskać dług w imieniu naszego Klienta dała wiarę subiektywnym twierdzeniom dłużnika jakoby długu nie było. W konsekwencji nasz Klient  po dokonaniu reklamacji został obciążony karą umowną w wysokości kilkunastu tysięcy złotych za przekazanie do windykacji rzekomo nieistniejącej wierzytelności  wobec swojego dłużnika.

Zaprzestanie wszelkich działań przez firmę windykacyjną  należy uznać za sprzeczne z interesem i działaniem na niekorzyść klienta. Taka postawa posłużyła  dostarczeniu sobie dodatkowego dochodu kosztem klienta przy dołożeniu minimum wysiłku w sprawie. Sama próba polubownego załatwienia sporu w sprawie mającej na celu odzyskanie należności to stanowczo za mało. Całkowicie niezasadnym było roszczenie nieuczciwej  firmy windykacyjnej  o zapłatę kary umownej wobec naszego Klienta. Należy wskazać, że tego typu firmy powinny działać w interesie klienta i doprowadzić do skutecznego wyegzekwowania roszczenia. Sięgnięcie po usługi windykacyjne dotyczy przecież wierzytelności spornych, w przeciwnym razie korzystanie z takich usług  w ogóle nie byłoby  konieczne a zatem działalność takich firm również.

Nasi prawnicy bronią Klientów w sporach z firmami windykacyjnymi, jak również prowadzą windykację na rzecz klientów dlatego zapraszamy do kontaktu tel. 791 404  669 oraz na naszą stronę https://ledwon-kancelaria.pl/

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #odszkodowania #oddłużanie #oddłużenia #sprawycywilne #prawopracy #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik #windykacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *