Spółka z o.o. czy warto?

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się coraz większą popularnością wśród małych i średnich przedsiębiorców. Decyduje się na nią wielu przedsiębiorców, dlatego warto poznać jej wady i zalety.

Korzyścią, która przekonuje do spółki z o.o. jest stosunkowo niski koszt założenia takiej formy działalności gospodarczej w porównaniu z innymi typami spółek kapitałowych. Wymagany do założenia spółki z o.o. kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł. W porównaniu minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi już 100.000 zł. Początkowo w przypadku założenia spółki z o.o. ponosi się koszty związane z rejestracją w KRS. Decydując się na założenie spółki przez Internet można spodziewać się mniejszych kosztów, ponieważ nie ma  wówczas obowiązku ponoszenia kosztów notarialnych.

Ze względu na to, ze spółka z o.o. posiada osobowość prawną może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, jak również pozywać i być pozywana.

Za największą zaletą spółki z o.o. należy uznać ograniczoną odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania, ponieważ wspólnicy odpowiadają jedynie wniesionym wkładem, a nie majątkiem osobistym. Odmiennie niż jest to w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Kwestia odpowiedzialności ma kluczowe znaczenia dla przedsiębiorców, którzy rozważają podjęcie działań o większym zakresie lub wiążącym się z wysokim ryzykiem. Bez wątpienia kolejną zaletą spółki jest to, że może być dziedziczona i może zostać łatwo sprzedana, ponieważ stanowi odrębny byt.

 Do wad spółki z o.o. można zaliczyć obowiązek prowadzenia pełnej księgowości spółki, co wiąże się z wysokimi opłatami księgowymi. Także sporym minusem jest bardzo sformalizowana procedura przy założeniu spółki, ponieważ wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego (rejestracja internetowa nie jest dostępna dla każdej spółki np. gdy wkłady wnoszone są aportem). Nadto wiele decyzji w ramach spółki musi być podejmowanych w drodze uchwały. Dodatkowym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest także obowiązek corocznego składania sprawozdań finansowych, przygotowywanych przez Zarząd, które są ogólnodostępne i jawne.

Prowadzenie działalności w formie  spółki z o.o.  ma  zarówno zalety, jak i  wady. Dlatego decyzja o założeniu spółki z o.o. powinna być bardzo dobrze przemyślania.  Przed wyborem formy prowadzenia działalności warto się skonsultować się z prawnikiem (radcą prawnym lub adwokatem). Zapraszamy do kontaktu tel. 791 404  669 oraz na naszą stronę https://ledwon-kancelaria.pl/.

#radcaprawny #prawnik #częstochowa #sprawygospodarcze  #sprawycywilne #prawopracy #obsługafirm #obsługaprzedsiębiorców #skutecznyprawnik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *