Spadek cz. 2 – Podział spadku

Wraz z nabyciem spadku przez kilku spadkobierców powstaje problem podziału masy spadkowej – konkretnych rzecz i praw wchodzących w skład spadku. Sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku określa tylko spadkobierców oraz ich ułamkowy udział w masie spadkowej. Ułamek wskazany przez sąd określa część jaką odziedziczył konkretny spadkobierca w całym majątku spadkowym, a nie w konkretnych przedmiotach.

Aby móc zadecydować jaki przedmiot z masy spadkowej przypada danemu spadkobiercy należy przeprowadzić tzw. dział spadku. Po dokonaniu działu spadku podzielone przedmioty stają się własnością poszczególnych spadkobierców.

Do czasu działu spadku masa spadkowa, czyli całość majątku wchodząca do spadku stanowi jego jedną całość.  Przepisy prawa cywilnego nie nakładają na spadkobierców obowiązku dokonania działu spadku oraz nie wyznaczają terminu, w którym należy go dokonać.

Sposoby działu spadku :
1. sądowy dział spadku – w przypadku braku porozumienia pomiędzy spadkobiercami Sąd na wniosek jednego z nich może dokonać podziału masy spadkowej wedle przypadających im udziałów, Sąd co do zasady powinien podzielić całość majątku, lecz z wyjątkowych sytuacjach może dokonać podziału majątku w części,
2. umowny dział spadku – spadkobiercy przy pomocy umowy dokonują między sobą zgodnego (tudzież kompromisowego) podziału rzeczy po zmarłym.

Jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo to umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub (w przypadku przedsiębiorstwa) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *