POMOC OSOBOM ZADŁUŻONYM WOBEC BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH UNIEWAŻNIENIE KREDYTU FRANKOWEGO

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom zadłużonym wobec:

  • banków (np. unieważnienie kredytu frankowego, zwrot nadpłaconej kwoty kredytu),
  • Niestandaryzowanych Funduszy Sekurytyzacyjnych (które często nabywają wierzytelności kredytowe od banków).W przypadku otrzymania nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Banku lub Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego i skontaktowania się z kancelarią w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania porada w zakresie podjęcia dalszych kroków prawnych jest bezpłatna.