Blog

WIBOR usunięty z umów kredytowych. Zapadły kolejne dwie decyzje.

Podjęto kolejne dwie decyzje w sprawie wskaźnika WIBOR dotyczące umów hipotecznych  z Alior Bank i BNP Paribas – jak podaje „Gazeta Wyborcza”.  Zapadły  w dwóch sądach w Krakowie i Zwoleniu. Postanowieniem sądów zdecydowano na usunięcie WIBOR-u  z umów kredytowych w ramach zabezpieczenia na czas trwania postępowania.

Sąd Rejonowy w Zwoleniu  zdecydował, że w trakcie trwania postępowania sądowego kredytobiorcy będą płacili raty oparte jedynie o marżę banku (BNP Paribas), z pominięciem 3-miesięcznego wskaźnika WIBOR, co oznacza, że wysokość  raty zdecydowanie się zmniejszy.

Czytaj dalej WIBOR usunięty z umów kredytowych. Zapadły kolejne dwie decyzje.

Kolejna wygrana w sprawie frankowej przeciwko PKO BP S.A.!!! Wyrok po 7 miesiącach !! 

W dniu 17 stycznia 2023 r. nasza kancelaria uzyskała kolejny korzystny wyrok w sporze reprezentowanych przez nas kredytobiorców  frankowych  z bankiem. Sąd Okręgowy w Częstochowie  w sprawie pod sygn. akt I C 391/22  uwzględnił roszczenie naszych Klientów w sporze z PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Częstochowie ustalił  nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 147.965, 33 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11.834,00 zł.

Sprawę prowadził doświadczony radca prawny.

Czytaj dalej Kolejna wygrana w sprawie frankowej przeciwko PKO BP S.A.!!! Wyrok po 7 miesiącach !! 

Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w sprawie frankowej przeciwko Santander Bank Polska S.A.!!

Dnia 12.01.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod  sygn. akt  I C 163/22  zapadł wyrok w sprawie naszych klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – umowa została unieważniona !!

W sprawie pod sygn. akt I C 163/22 przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami  jest bezskuteczna od samego początku i zasądził  od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 25.932,19 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 1.868,00 zł.

Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w sprawie frankowej przeciwko Santander Bank Polska S.A.!!

Kolejny wygrana Kancelarii w I instancji z PKO BP S.A. z/s w Warszawie!!! – umowa kredytu frankowego unieważniona w całości!

 

Dnia 21.12.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie I C 477/22  zapadł wyrok w sprawie zawartego we franku szwajcarskim (CHF) kredytu hipotecznego. Powództwo wniesione przez Kancelarię w imieniu naszych Klientów zostało uwzględnione w całości, a Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot należności głównej nadpłaconej ponad udzielony Klientom kapitał oraz obciążył kosztami procesu w całości pozwany Bank.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń wspólnie z doświadczonymi prawnikami Kancelarii.

Sąd uwzględnił w całości argumentację naszej Kancelarii i przyznał słuszność twierdzeniom podniesionym w imieniu Klientów Kancelarii, będących konsumentami. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny zawartej z PKO BP S.A. w 2007 r. Ustalono, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów – kredytobiorców kwotę 143.632,51 zł oraz 28.248,58 CHF z tytułu nieważności umowy kredytu denominowanego do CHF, jak również obciążył pozwany Bank kosztami procesu w kwocie 11.834,00 zł.

Czytaj dalej Kolejny wygrana Kancelarii w I instancji z PKO BP S.A. z/s w Warszawie!!! – umowa kredytu frankowego unieważniona w całości!

Kolejny wygrana Kancelarii w I instancji z PKO BP S.A. z/s w Warszawie!!! – umowa kredytu frankowego unieważniona w całości!

 

Dnia 21.12.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie I C 477/22  zapadł wyrok w sprawie zawartego we franku szwajcarskim (CHF) kredytu hipotecznego. Powództwo wniesione przez Kancelarię w imieniu naszych Klientów zostało uwzględnione w całości, a Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot należności głównej nadpłaconej ponad udzielony Klientom kapitał oraz obciążył kosztami procesu w całości pozwany Bank.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń wspólnie z doświadczonymi prawnikami Kancelarii.

Sąd uwzględnił w całości argumentację naszej Kancelarii i przyznał słuszność twierdzeniom podniesionym w imieniu Klientów Kancelarii, będących konsumentami. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny zawartej z PKO BP S.A. w 2007 r. Ustalono, że umowa kredytu zawarta z naszymi Klientami jest w całości nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów – kredytobiorców kwotę 143.632,51 zł oraz 28.248,58 CHF z tytułu nieważności umowy kredytu denominowanego do CHF, jak również obciążył pozwany Bank kosztami procesu w kwocie 11.834,00 zł.

Czytaj dalej Kolejny wygrana Kancelarii w I instancji z PKO BP S.A. z/s w Warszawie!!! – umowa kredytu frankowego unieważniona w całości!

Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie!!!

Dnia 20.12.2022 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie I C 194/22 zapadł wyrok w sprawie kredytu we franku szwajcarskim (CHF) na korzyść naszych klientów – powództwo frankowe zostało uwzględnione niemal w całości.

Sąd przychylił się do argumentacji przedstawionej przez naszą Kancelarię i przyznał słuszność twierdzeniom podniesionym w imieniu klientów Kancelarii. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z PKO BP S.A. z 2005 r. Sąd zasądził na rzecz każdego z kredytobiorców kwotę 52.993,62 zł. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu.

Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Kolejny sukces Kancelarii! Wygrana w I instancji z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie!!!

Kolejna wygrana Kancelarii z Funduszem Sekurytyzacyjnym!!!

 

Dnia 14.12.2022 r. Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie wydał wyrok w sprawie sygn. akt I C I C 155/22, w którym umorzył postępowanie co do  kwoty 12.179, 34 zł wraz z odsetkami wobec cofnięcia pozwu w znacznej części przez Prokurę Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu  i oddalił powództwo w pozostałej części oraz zasądził na rzecz pozwanego – klienta naszej Kancelarii kwotę 3.617,00 tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Kolejna wygrana Kancelarii z Funduszem Sekurytyzacyjnym!!!

Oprocentowanie zmienne nieuczciwe i niewiążące konsumenta !!! Wyjątkowy sukces Kancelarii!

Udało się ! Sąd Rejonowy w Częstochowie przychylił się do argumentacji naszej kancelarii dotyczącej nieuczciwości zmiennego oprocentowania w umowie pożyczki złotowej. Zgodnie z postanowieniami umowy oprocentowanie było zmienne i miało zależeć m.in. od średniej arytmetycznej notowań wskaźników WIBOR.

Wyrokiem z dnia 22.11.2022 r., sygn. akt I C 245/22 Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił powództwo główne wniesione przez Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie. Jednocześnie Sąd obciążył kosztami procesu wyłącznie powoda – Fundusz Sekurytuzacyjny!

Czytaj dalej Oprocentowanie zmienne nieuczciwe i niewiążące konsumenta !!! Wyjątkowy sukces Kancelarii!

Zwycięstwo Kancelarii powództwo Funduszu Sekurytyzacyjnego Open Finance oddalone w całości!!!

 

Dnia 23.11.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok w I instancji w sprawie sygn. akt I C 1759/22 wyrok, w którym oddalił w całości powództwo Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie oraz zasądził na rzecz pozwanego – klienta Kancelarii kwotę 3.600,00 tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Zwycięstwo Kancelarii powództwo Funduszu Sekurytyzacyjnego Open Finance oddalone w całości!!!

Dwa wyroki unieważniające umowy frankowe w jeden dzień !! Bank Millenium S.A. ! Getin Noble Bank S.A

 

Dnia 02.12.2022 r. w sprawie przed Sądem Okręgowym w Częstochowie dla klientów naszej kancelarii zapadły kolejne korzystne wyroki w sprawach frankowych.

W sprawie o sygn. akt I C 423/22 Sąd uwzględnił powództwo klientów Kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez Millenium Bank S.A. w 2007 r. To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd Okręgowy  zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 177.913,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu.

Czytaj dalej Dwa wyroki unieważniające umowy frankowe w jeden dzień !! Bank Millenium S.A. ! Getin Noble Bank S.A