Blog

Wygrana z Bankiem Millennium S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie! Kredyt frankowy nieważny!

Dnia 31 maja 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie  IV Wydziałem Cywilnym w sprawie IV C 131/20 obyła się rozprawa i jednocześnie zapadł wyrok w sprawie zawartego we franku szwajcarskim (CHF) kredytu hipotecznego. Powództwo wniesione przez Kancelarię w imieniu naszych Klientów zostało uwzględnione w całości, a Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 190.127,07 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążył pozwany Bank kosztami procesu w całości.

Sąd uwzględnił argumentację naszej Kancelarii i przyznał słuszność twierdzeniom podniesionym w imieniu Klientów Kancelarii, będących konsumentami. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej z Bankiem Millennium S.A. z 2007 r.

Czytaj dalej Wygrana z Bankiem Millennium S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie! Kredyt frankowy nieważny!

Kolejna wygrana z Bankiem BPH S.A. !! Umowa kredytu frankowego nieważna!!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.05.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt  I C 867/22 zapadł wyrok w sprawie  naszych Klientów dochodzących nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF) –  powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym ustalono, że zawarta z Bankiem BPH S.A. umowa kredytu  hipotecznego z 2008 r. jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego banku na rzecz naszych Klientów kwotę 136. 427, 36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.

Sprawa była prowadzona osobiście przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z Bankiem BPH S.A. !! Umowa kredytu frankowego nieważna!!

Wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.!!!  Wyrok w sprawie frankowej już po 3 miesiącach !!!!

Dnia 9 maja 2023 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok dla naszych Klientów w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 55/23 Sąd Okręgowy w Częstochowie  I Wydział Cywilny uwzględnił powództwo Klientów kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego  denominowanego z 2005 r.

To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Częstochowie  zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 154.153, 43 zł  wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu w wysokości 11.834,00 zł. Wyrok nie jest  prawomocny.

Sprawę prowadził  Radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.!!!  Wyrok w sprawie frankowej już po 3 miesiącach !!!!

Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. ! Wyrok w sprawie frankowej już po 4 miesiącach !!!!

Dnia 24.04.2023 r. w sprawie o sygn. akt I C 850/22 przed Sądem Okręgowym w Częstochowie  I Wydziałem Cywilnym dla klientów naszej kancelarii zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej.

W niniejszej sprawie Sąd I instancji uwzględnił powództwo klientów kancelarii w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez Bank Millennium S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z 2005 r.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń, a przedmiotem oceny był formalnie spłacony (zgodnie z umową) kredyt frankowy. Klienci kancelarii formalnie spłacili swój kredyt przed wniesieniem sprawy do sądu, w takich sytuacjach możliwe jest jednak domaganie się zwrotu niesłusznie pobranych przez Bank kwot.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. ! Wyrok w sprawie frankowej już po 4 miesiącach !!!!

Dwie wygrane sprawy frankowe w jeden dzień!! Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. i mBank S.A. Kolejny sukces Kancelarii!!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.04.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Słupsku I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt  I C 7/21 oraz przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod  sygn. akt  I C 704/22 zapadły wyroki w sprawach naszych klientów dochodzących nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF)– obydwa powództwa frankowe zostały uwzględnione w całości.

Czytaj dalej Dwie wygrane sprawy frankowe w jeden dzień!! Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. i mBank S.A. Kolejny sukces Kancelarii!!

Kolejna wygrana z PKO BP S.A. ! Kredyt frankowy nieważny!!!

W dniu  31 marca 2023 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej dla klientów naszej Kancelarii. Sąd Okręgowy w Częstochowie  w sprawie pod sygn. akt IC 196/22 uwzględnił roszczenie naszych Klientów w sporze z PKO BP S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu  z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie ustalił  nieważność  przedmiotowej umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie kwotę 294 989, 45 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Nadto pozwany został obciążony w całości kosztami procesu w wysokości 11.834,00 zł.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z PKO BP S.A. ! Kredyt frankowy nieważny!!!

Prawomocna wygrana Kancelarii !! Wygrana w obu instancjach z Funduszem Sekurytyzacyjnym Open Finance!!!

Wpisem na naszym blogu z dnia 5 grudnia 2022 r. mieliśmy przyjemność podzielić się  informacją o wygranej w pierwszej instancji w sprawie z powództwa Open Finance Wierzytelności Detalicznych  NSFIZ przeciwko naszemu Klientowi.

Na gruncie niniejszej sprawy Fundusz Sekurytyzacyjny domagał się od pozwanego- Klienta kancelarii roszczeń wynikających z umowy cesji wierzytelności zawartej z pierwotnym wierzycielem pozwanego – Bankiem. W dniu  23.11.2022 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyrok w I instancji w sprawie sygn. akt I C 1759/22, w którym oddalił w całości powództwo Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie oraz zasądził na rzecz pozwanego kwotę kosztów zastępstwa procesowego. Sąd I instancji wskazał, że powód nie wykazał okoliczności, na które się powoływał i nie mógł  również powoływać się na dokumenty bankowe w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego, ponieważ w tym przypadku zrównany był on w mocy dowodowej z dokumentem prywatnym i w tym przypadku nie miał przymiotu dokumentu urzędowego.

Czytaj dalej Prawomocna wygrana Kancelarii !! Wygrana w obu instancjach z Funduszem Sekurytyzacyjnym Open Finance!!!

Kolejna wygrana z Bankiem PKO BP S.A. !! Wyrok w sprawie frankowej już po 5 miesiącach !!!!

Dnia 23.03.2023 r. w sprawie przed Sądem Okręgowym w Częstochowie  I Wydziałem Cywilnym dla klientów naszej kancelarii zapadł kolejny korzystny wyroki w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 680/22 Sąd I instancji uwzględnił powództwo klientów kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez PKO BP S.A. Sprawa dotyczyła umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT  z 2009 r.

To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Częstochowie  zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 150.073, 22 zł  wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu w wysokości 11.834,00 zł. Wyrok nie jest  prawomocny.

Sprawę prowadził  Radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z Bankiem PKO BP S.A. !! Wyrok w sprawie frankowej już po 5 miesiącach !!!!

Wygrana z Bankiem BPH S.A. !!! Kolejny korzystny wyrok w sprawie kredytów frankowych!!! Zwrot nadpłat przy spłaconym kredycie !!!

Z radością informujemy, że nasza Kancelaria wygrała kolejną sprawę  frankową z Bankiem BPH  S.A. z siedzibą w  Gdańsku. Spór dotyczył umowy kredytu denominowanego do waluty szwajcarskiej zawartej w marcu 2005 roku. Wyrokiem z dnia 20 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie, sygn. akt I C 779/21 przychylając się do naszej argumentacji zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę w wysokości 253.021, 53 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń, a przedmiotem oceny był formalnie spłacony (zgodnie z umową) kredyt frankowy. Klienci kancelarii formalnie spłacili swój kredyt kilka lat przed założeniem spraw, w takich sytuacjach możliwe jest jednak domaganie się zwrotu niesłusznie pobranych przez Bank kwot.

Czytaj dalej Wygrana z Bankiem BPH S.A. !!! Kolejny korzystny wyrok w sprawie kredytów frankowych!!! Zwrot nadpłat przy spłaconym kredycie !!!

Wyrok z 28.02.2023 r. Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie! Kredyt Nieważny!

 

Dnia 28.02.2023 r. w sprawie przed Sądem Okręgowym w Opolu dla klientów naszej kancelarii zapadł kolejny korzystny wyroki w sprawie frankowej.

W sprawie o sygn. akt I C 1781/20 Sąd uwzględnił powództwo klientów kancelarii w sprawie unieważnienia kredytu frankowego udzielonego przez Millenium Bank S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytu  hipotecznego z 2008 roku.

To kolejny wyrok na korzyść naszych klientów, który skutkuje całkowitym unieważnieniem umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Opolu  zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 130.117,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Nadto pozwany Bank został zobowiązany do pokrycia w całości kosztów procesu. Wyrok nie jest  prawomocny.

Sprawę prowadził  Radca prawny Grzegorz Ledwoń.

Czytaj dalej Wyrok z 28.02.2023 r. Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie! Kredyt Nieważny!