Blog

Kredyt w EURO nieważny! Wygrana z PKO Bank Polski S.A.!

Dnia 06.05.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Częstochowie, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu w EURO (EUR) – powództwo zostało uwzględnione w całości. Sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszych Klientów  kwotę 184.323,32 zł  oraz 15.501,98 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła spłaconego kredytu w walucie euro.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia i dotyczyła umowy kredytu  w EUR z 2010 r.

Czytaj dalej Kredyt w EURO nieważny! Wygrana z PKO Bank Polski S.A.!

Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w 3 miesiące ! Kredyt frankowy nieważny !!

Dnia 29.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie naszej Klientki dochodzącej nieważności kredytów we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie pod sygn. akt I C 117/24 ustalono, że zawarta z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu, umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna oraz zasądzono od pozwanego Banku na rzecz naszej Klientki kwotę 137.655.57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817,00 zł.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w 3 miesiące ! Kredyt frankowy nieważny !!

Wygrana z Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu!

Sąd Rejonowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 25 kwietnia 2024 r. przychylił się do argumentacji  kancelarii dotyczącej  niezasadności roszczenia, z którym wystąpił powód –Prokura NSFiZ. Sąd w wyroku oddalił powództwo w całości i zasądził na rzecz  naszego Klienta kwotę 5.417,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok w przedmiotowej sprawie dołączył do sporej liczby orzeczeń, które na przestrzeni ostatnich lat były wydawane w sporach sądowych z funduszem Prokura NSFiZ.

W razie zgłoszenia w stosunku do Państwa roszczeń przez  firmy windykacyjne  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod numerem telefonu 791-404-669. Radca prawny udzieli Państwu porady prawnej, wskaże jakie są szanse na podważenie ich przed sądem, a także zapewni reprezentację w postępowaniu sądowym.

Czytaj dalej Wygrana z Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu!

Nieważny kredyt frankowy !! Prawomocna wygrana z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie!!!

Dnia 24 kwietnia  2024 r. w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie frankowej o sygn. akt I ACa 1805/22 zapadł  prawomocny wyrok przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny. Sąd pomimo apelacji  pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt I C 306/21 utrzymał unieważnienie kredytu frankowego w mocy i  zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego w wysokości 8.100,00 zł. Sprawę prowadził osobiście radca prawny Grzegorz Ledwoń. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej z 2005 r. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko wyrażone przez  Sąd pierwszej instancji uznając  umowę kredytu zawartą z naszymi Klientami za nieważną. Postanowienia zawarte w umowie kredytowej  bezsprzecznie kształtowały prawa i obowiązki naszych Klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy kredytobiorców  jako konsumentów. Nie budzi wątpliwości, że przedmiotową umowę należało uznać za nieważną.

Czytaj dalej Nieważny kredyt frankowy !! Prawomocna wygrana z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie!!!

Wygrana z BNP Paribas Bankowi Polska S.A. z/s w Warszawie! Zwrot spłaconego kredytu na rzecz konsumenta !! Kolejny sukces kancelarii w sprawie frankowej!!!

Dnia 17.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów  dochodzących  zapłaty z tytułu nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało w całości uwzględnione.

Sprawa dotyczyła spłaconego przed wieloma laty kredytu frankowego.

Czytaj dalej Wygrana z BNP Paribas Bankowi Polska S.A. z/s w Warszawie! Zwrot spłaconego kredytu na rzecz konsumenta !! Kolejny sukces kancelarii w sprawie frankowej!!!

Wygrana z mBank S.A.! Spłacony kredyt również nieważny !!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w Lublinie, I Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie naszej Klientki – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie pod sygn. akt I C 1160/23 zasądzono od pozwanego Banku na rzecz naszej Klientki kwotę 598 956,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817,00 zł.

Sprawa była prowadzona przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Wygrana z mBank S.A.! Spłacony kredyt również nieważny !!

Prawomocna nieważność umowy sprawie frankowej!

W dniu 11.04.2024 r. przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, I Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt I ACa 1101/23 zapadł  prawomocny wyrok w sprawie naszych Klientów dochodzących  nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF).

Zgodnie z wyrokiem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymywał w mocy wyrok sądu I instancji co do ustalenia nieważności umowy z 2008 roku zawartej przez naszych Klientów z pozwanym Millennium Bankiem  S.A. z/s w Warszawie i w tym zakresie oddalił apelację pozwanego.

Sprawa była prowadzona osobiście przez radcę prawnego Grzegorza Ledwonia.

Czytaj dalej Prawomocna nieważność umowy sprawie frankowej!

Prawomocna wygrana w sprawie frankowej! Wygrana w spawie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie!!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 05.04.2024 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, VI Wydziałem Cywilnym w sprawie pod sygn. akt I ACa 3517/23 zapadł  prawomocny wyrok w sprawie  naszych Klientów dochodzących  nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF).

Zgodnie z wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację pozwanego odnoszącą się do nieważności umowy zawartej z Getin Noble Bank S.A.(obecnie prawa toczy się  przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie).

Czytaj dalej Prawomocna wygrana w sprawie frankowej! Wygrana w spawie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w Warszawie!!

Wygrana z mBank S.A. z/s w Warszawie. !! Kredyt frankowy unieważniony!  

Dnia 08.03.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Katowicach, II Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszej  Klient dochodzącej nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznym „Multiplan” waloryzowana kursem CHF z dnia 4 sierpnia 2008 r. jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszej Klientki kwotę 152.632,16 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Zasądzono również  kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Wygrana z mBank S.A. z/s w Warszawie. !! Kredyt frankowy unieważniony!  

Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. z/s w Warszawie! Nieważny kredyt frankowy!!

 

Dnia 07.04.2024 r. przed Sądem Okręgowym w  Katowicach, II Wydziałem Cywilnym zapadł wyrok w sprawie  naszych  Klientów dochodzących nieważności kredytu we franku szwajcarskim (CHF) – powództwo frankowe zostało uwzględnione w całości. Sąd ustalił, że umowa MILLEKREDYT DOM z dnia 25 listopada 2005 r. o kredyt hipoteczny jest nieważna. Nadto sąd zasądził od  pozwanego banku  na rzecz naszych Klientów kwotę 204. 768, 68 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 02 lutego 2023 r. do dnia zapłaty. Zasądzono również  kwotę 17.234 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Czytaj dalej Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. z/s w Warszawie! Nieważny kredyt frankowy!!