Blog

Nieuczciwe firmy windykacyjne

Często dłużnicy  zalegający ze spłatą swoich zobowiązań są zastraszani przez firmy windykacyjne. Jednak zdarzą się takie sytuacje, gdy sami korzystający z ich usług i zlecający odzyskanie im długu stają się ofiarami. Znane firmy windykacyjne (Inkasso) nie zawsze działają zgodnie z prawem oraz w sposób etyczny a na domiar złego czasami występują  z roszczeniami przeciwko swojemu zleceniodawcy. Celem skierowania sprawy do obsługi windykacyjnej jest odzyskanie należności od dłużników, którzy zalegają ze spłatą należności. Klienci firm windykacyjnych  mają nadzieję, że z  ich pomocą szybko i sprawnie odzyskają swoje pieniądze. Historia  naszego Klienta stała się asumptem do napisania niniejszego artykułu.

Nasz klient prowadzący działalność gospodarczą zgłosił się do jednej z firm windykacyjnych. Firma w jego imieniu wystosowała wezwanie do zapłaty do jego dłużnika. Jednak nieoczekiwanie w odpowiedzi na wezwanie i po rozmowie z dłużnikiem  firma odstąpiła od wykonywania dalszych czynności windykacyjnych. Jak się okazało firma mająca odzyskać dług w imieniu naszego Klienta dała wiarę subiektywnym twierdzeniom dłużnika jakoby długu nie było. W konsekwencji nasz Klient  po dokonaniu reklamacji został obciążony karą umowną w wysokości kilkunastu tysięcy złotych za przekazanie do windykacji rzekomo nieistniejącej wierzytelności  wobec swojego dłużnika.

Czytaj dalej Nieuczciwe firmy windykacyjne

Spółka z o.o. czy warto?

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się coraz większą popularnością wśród małych i średnich przedsiębiorców. Decyduje się na nią wielu przedsiębiorców, dlatego warto poznać jej wady i zalety.

Korzyścią, która przekonuje do spółki z o.o. jest stosunkowo niski koszt założenia takiej formy działalności gospodarczej w porównaniu z innymi typami spółek kapitałowych. Wymagany do założenia spółki z o.o. kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł. W porównaniu minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi już 100.000 zł. Początkowo w przypadku założenia spółki z o.o. ponosi się koszty związane z rejestracją w KRS. Decydując się na założenie spółki przez Internet można spodziewać się mniejszych kosztów, ponieważ nie ma  wówczas obowiązku ponoszenia kosztów notarialnych.

Czytaj dalej Spółka z o.o. czy warto?

Sąd Najwyższy a chwilówki

Wydawane przez Sądy powszechne w ostatnim czasie orzeczenia, korzystne dla osób pokrzywdzonych chwilówkami potwierdzają, że nie tylko frankowicze mają szanse na  wygranie w Sądach. Potwierdzeniem dotychczasowego orzecznictwa są dwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października i 27 października 2021 r. w sprawach o sygn. akt III CZP 42/20 oraz III CZP 43/20, w których Sąd Najwyższy potwierdził możliwość oceny pod kątem abuzywności pozaodsetkowych kosztów pożyczki, które mieszczą się w limicie określonym w ustawie o Kredycie konsumenckim.

Czytaj dalej Sąd Najwyższy a chwilówki

Rozwiązanie spółki cywilnej -rozliczenia między wspólnikami

Rozwiązanie spółki cywilnej może rodzić pytania dotyczące sposobu rozliczenia się dotychczasowych wspólników między sobą. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę art. 875 k.c.:

  • 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.
  • 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.
  • 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.”

Czytaj dalej Rozwiązanie spółki cywilnej -rozliczenia między wspólnikami

Obsługa prawna firm – stała czy doraźna ?

Prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie. Przedsiębiorcy na ogół poza sprawami typowo zawodowymi pochłonięci są również biurokracją, która znacznie utrudnia prowadzenie biznesu. Brak czasu i stres są szczególnie odczuwane jeżeli znienacka pojawi się problem wymagający pomocy prawnika. W takich sytuacjach pomoc ad hoc może okazać się bardzo droga z uwagi na brak znajomości przez prawnika firmy której ma pomóc.

 Aby uniknąć takich sytuacji warto  zawrzeć  umowę o stałą obsługę prawną z ryczałtowym rozliczeniem, co z punktu widzenia klienta niewątpliwie posiada wiele zalet. Umowa o stałą obsługę prawną sprawia, że niezależnie od ilości spraw przekazanych prawnikowi, czasu, jaki jest potrzebny do ich opracowania, ani też stopnia ich skomplikowania, radca prawny  będzie świadczyć na rzecz przedsiębiorcy kompleksową obsługę prawną za stałą, miesięczną kwotę wynagrodzenia. Tego rodzaju rozwiązanie polecane jest w szczególności podmiotom profesjonalnym, zajmującym się prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynagrodzenie w formie ryczałtu pozwala oszczędzić czas przedsiębiorcy, ponieważ nie ma potrzeby zawierania z radcą prawnym osobnych umów na obsługę prawną w konkretnych sprawach, jak również negocjowania ceny takiej obsługi. Przedsiębiorca nie musi również szukać na szybko kancelarii, która pomoże w rozwiązaniu problemu, a tym może zająć się prawnik dobrze znający środowisko firmy.

Czytaj dalej Obsługa prawna firm – stała czy doraźna ?

Nieważność umów frankowych Bank Millennium i Getin Noble Bank. Bezpłatna analiza umowy.

Doświadczenia naszej kancelarii potwierdzają, że umowy frankowe zawierane przez Getin Noble Bank S.A. i  Bank Millennium S.A. są sprzeczne z art. 69 prawa bankowego oraz art. 353 (1) K.c. a także zawierają szereg niedozwolonych klauzul umownych, których usunięcie prowadzi do niemożności wykonania zawartej umowy.

Nieważność całej umowy kredytu zawartej na podstawie tego samego wzorca umowy Getin Noble Bank S.A. nie budzi większych rozbieżności. Potwierdzają to zresztą zapadłe w sprawach frankowych przykładowe orzeczenia:

 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.03.2020 r. sygn. akt XXV C 1158/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31.01.2019 r. sygn. akt I Aca 7/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.07.2020 r. sygn. akt VI Aca 114/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.09.2018 r. sygn. akt VI Aca 427/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 06.02.2020 r. sygn. akt I Aca 546/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.07.2020 r. sygn. akt VI Aca 726/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 03.04.2020 r. sygn. akt VI Aca 22/19,

– Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.11.2020 r. sygn. akt XXV C 306/18,

– Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10.03.2020 r. sygn. akt XVIII C 1293/18,

– Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.03.2020 r. sygn. akt I C 635/16,

– Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.03.2020 r. sygn. akt III C 722/18,

-Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.03.2020 r. sygn. akt XXV C

1158/18,

– Wyrok Sadu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 r. sygn. akt XII C 2392/18,

– Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.01.2020 r. sygn. akt XII C 827/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14.08.2020 r. sygn. akt I Aca

1044/19,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17.11.2020 r. sygn. akt V Aca 466/20,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 04.06.2020 r. sygn akt I Aca 406/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.11.2020 r. sygn. akt I Aca 594/20,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.12.2020 r. sygn. akt I Aca 936/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 04.02.2020 r. sygn. akt I Aca 1196/18,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23.10.2020 r. sygn. akt I Aca 739/19,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.09.2020 r. sygn. akt VI Aca 406/19,

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.09.2020 r. sygn. akt VI Aca 808/18,

Umowy zawierane przez powyższy bank zawierały postanowienia, które w sposób znaczący naruszały interesy klientów. Klauzule te dotyczyły przede wszystkim sposobu przeliczenia udostępnionego kredytu na saldo kapitału (wyrażanego we franku szwajcarskim) jak również wyliczenia raty spłaty. Bank do powyższych wyliczeń zgodnie z umową stosował kursy ustalone w swoich Tabelach, co było dla konsumenta krzywdzące.

Czytaj dalej Nieważność umów frankowych Bank Millennium i Getin Noble Bank. Bezpłatna analiza umowy.

Skuteczna obrona przed chwilówkami

Miło nam podzielić się z Państwem pasmem sukcesów naszej Kancelarii w sporach z firmami pożyczkowymi. Klientka, która się do nas zgłosiła straciła już nadzieję, że uda jej się wyjść z zadłużenia. Spirala zadłużenia stawała się nie do udźwignięcia. Sama nie mogła sobie poradzić, dlatego zwróciła się do naszej Kancelarii, gdzie mogła liczyć na profesjonalną pomoc ze strony prawnika.  Umowy, które zawarła  były naszpikowane niedozwolonymi klauzulami umownymi a koszty zaciągniętych pożyczek urastały do wielkich kwot. Tego typu umowy zawierają szereg nieuczciwych zapisów, dzięki którym firmy pożyczkowe mogą obchodzić przepisy o maksymalnym oprocentowaniu. Firmy pożyczkowe zapewniają sobie bardzo wysokie prowizje za udzielanie pożyczek oraz oferują kosztowne pakiety, które jeszcze bardziej wpędzają w problemy finansowe  pożyczkobiorców.  Ważne by nie stracić z pola widzenia faktu, że takie działania są bezprawne a jednym słusznym rozwiązaniem w walce z nieuczciwymi pożyczkodawcami jest zwrócenie się do radcy prawnego czy adwokata. Dokonując analizy umów dopatrzyliśmy się możliwości unieważnienia zawartych umów (oddłużanie).  W ostatnim czasie udało nam się wielokrotnie wygrać w sporach sądowych z różnymi pożyczkodawcami. Cieszymy się, że nasza argumentacja zyskała aprobatę ze strony Sądów przed którymi toczyły się postępowania w sprawie naszej klientki. W każdym przypadku Sądy oceniły udzielone pożyczki  za nieuczciwe, uznając za abuzywne zapisy dotyczące prowizji czy opłat dodatkowych.  W konsekwencji Nasza Klientka została zwolniona z zapłaty wygórowanych kosztów dodatkowych, które nie były niczym poparte.

Czytaj dalej Skuteczna obrona przed chwilówkami

Przedsiębiorca w ciąży – prawa i obowiązki

Według statystyk coraz więcej kobiet staje się przedsiębiorcami, czyli zakłada i prowadzi swoje firmy. Jakie zatem przysługują prawa i obowiązki kobiecie-przedsiębiorcy będącej w ciąży? Każdy niezdolny do pracy przedsiębiorca, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, powinien zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wyrazić swoją chęć przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorca, który opłaca składki ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, może wystąpić z wnioskiem o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, dopiero po 90 dniach nieprzerwanego podlegania temu ubezpieczeniu, nabywa  prawo do zasiłku chorobowego.

Warunkiem jego otrzymania jest terminowe opłacanie składki chorobowej oraz dostarczenie do ZUS niezbędnych dokumentów. Podczas ciąży zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru i przysługuje za okres niezdolności do pracy. Kwota zasiłku jest uzależniona od tego w jakiej wysokości opłacany jest ZUS. W przypadku, gdy ciężarna opłaca składki od preferencyjnej podstawy, która stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia, wówczas zasiłek chorobowy będzie niewielki. Z kolei gdy odprowadzane są składki od pełnej podstawy wymiaru (jest to 60% średniego wynagrodzenia), to zasiłek będzie znacznie wyższy. Zasiłek chorobowy w przypadku ciąży jest wypłacany maksymalnie przez 270 dni. W okresie pobierania zasiłku nie opłaca się już składek na ubezpieczenie społeczne. Co istotne w trakcie pobierania zasiłku nie wolno prowadzić działalności, wyjątkiem jest sytuacja, w której kobieta-przedsiębiorca  posiada pracowników.

Po narodzinach dziecka kobiecie przysługuje prawo do urlopu oraz zasiłku macierzyńskiego. W tym przypadku również konieczne jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Nie ma znaczenia przez jaki okres przed porodem będzie opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej bez okresu wyczekiwania. Zasiłek macierzyński jest obliczany dokładnie tak samo jak zasiłek  chorobowy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od podstawy wymiaru składek społecznych.

Czytaj dalej Przedsiębiorca w ciąży – prawa i obowiązki

Wygrana z Santander Bank Polska S.A w SO w Warszawie

Czerwiec 2021 r. należy do nas! Z ogromną satysfakcją informujemy o uzyskaniu kolejnego korzystnego wyroku przez naszą Kancelarię w sprawie frankowej. W dniu 11 czerwca 2021 r. w sprawie IV C 2361/20 Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 34 456,11 zł oraz 74 824,14 CHF z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego z Santander Bank Polska S.A. oraz ustalił nieważność umowy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Ledwoń.

W niniejszej sprawie pozew wpłynął do sądu w czerwcu 2020 roku. Korzystny wyrok na rzecz sprawie frankowej na rzecz naszych Klientów został wydany dokładnie rok po wniesieniu sprawy, co w przypadku postępowań prowadzonych przez Sądy Warszawskie jest wyjątkowo krótkim terminem.

Czytaj dalej Wygrana z Santander Bank Polska S.A w SO w Warszawie

Nieważność umów frankowych – brak uchwały Sądu Najwyższego

W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy Iza Cywilna miał podjąć uchwałę w sprawie kredytów we franku szwajcarskim (CHF). Przedmiotowa uchwała miała zapaść po długiej, kilkumiesięcznej przerwie, od ostatniego podjętego przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięcia w sprawie tzw. kredytów frankowych. Z uwagi na mnogość orzeczeń sądów powszechnych, które w zdecydowanej większości orzekają na korzyść kredytobiorców, można było spodziewać się, że Sąd Najwyższy podejmie kompleksową, wiążącą uchwałę, która potwierdzi dotychczasową jednolitą linię orzeczniczą, co nie tylko rozwiałoby pozostałe w kwestii kredytów frankowych wątpliwości, ale również pozwoliłoby na sprawniejsze i szybsze orzekanie sądów powszechnych w tych sprawach.

Niestety do podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy nie doszło. Zamiast rozstrzygnąć w przedmiocie kredytów we franku szwajcarskim, Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj dalej Nieważność umów frankowych – brak uchwały Sądu Najwyższego