Prawnik Częstochowa

W życiu codziennym każdy z nas doświadcza sytuacji wiążącej się z koniecznością skorzystania z pomocy prawnika. Jednym razem jest ona skutkiem realizowanych przez nas planów i podejmowanych działań. Innym razem wynika ze zdarzeń, na które nie mieliśmy wpływu.

Działalność gospodarcza

Jej prowadzenie niejednokrotnie wymaga fachowej pomocy prawnej. Dochodzenie należności od kontrahentów, sporządzanie umów gospodarczych, optymalizacja kosztów prowadzenia działalności, zmiana formy organizacyjno prawnej, w tym przekształcenie w spółkę, łączenie spółek, tworzenie regulaminów pracy, reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach pracowniczych itd., to jedynie niewielki wycinek spraw w jakich przedsiębiorca może liczyć na pomoc kancelarii.

Przestępstwo

Dla jednej strony (podejrzanego/oskarżonego/skazanego) stwarza konieczność obrony, a dla drugiej np. pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego chęć ukarania sprawcy co może mieć dalszy wpływ na dochodzenie roszczeń cywilnych tj. odszkodowania czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wypadki

Wszelkiego rodzaju wypadki: komunikacyjne, w rolnictwie, w pracy etc. dają możliwość uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia przy czym należyta wysokość tych świadczeń często uzależniona jest od podjęcia odpowiednich działań prawnych.

Śmierć

Powoduje konieczność uregulowania spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku , podział spadku, itp.), a często potem rejestracji zmian w prawie własności np. dokonania odpowiednich wpisów w księgach wieczystych.

Orzeczenie Sądu/Organu administracji

Otrzymanie nakazu zapłaty, wyroku lub postanowienia Sądu, czy decyzji administracyjnej, z którymi adresat się nie zgadza wymaga podjęcia odpowiedniej reakcji. Zaskarżenie w/w orzeczeń dokonane we właściwej formie i właściwym czasie może uchronić ich adresata od niekorzystnych skutków prawnych.

Praca zawodowa

Spory dotyczące stosunku pracy są jednymi z najczęściej występujących. Skuteczne ich prowadzenie wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów prawa pracy oraz odpowiedniego doświadczenia. Postępowań sądowych często można uniknąć podejmując wcześniej odpowiednie działania.


Powyższe stanowi jedynie niewielki i przykładowy wycinek spraw w których możesz liczyć na pomoc kancelarii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Oferujemy wiele więcej. Skontaktuj się z nami...

OFERTA


Interdyscyplinarność - kluczem do załatwienia sprawy od początku do końcaKancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, co oznacza że w każdej z poniższych dziedzin możesz liczyć na naszą pomoc.
Z reguły jeden problem prawny obejmuje wiele gałęzi prawa stąd działanie w wielu dziedzinach gwarantuje należytą obsługę prawną.

Czytaj dalej...


Oferta obejmuje: reprezentację w postępowaniach sądowych (przed wszystkimi Sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądami administracyjnymi) i administracyjnych, sporządzanie pism, wniosków, odwołań, apelacji, skarg, umów, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych etc. Reprezentujemy klientów w kraju i za granicą.PRAWO GOSPODARCZE I OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

PRAWO RODZINNE

PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE

PRAWO ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO CYWILNE

POMOC OSOBOM ZADŁUŻONYM I DARMOWE PORADY PRAWNE

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO PODATKOWE

PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNEKancelaria współpracuje także z wyspecjalizowanymi prawnikami działającymi zarówno na terenie kraju jak i za granicą.

Jeżeli nie jesteś pewny czy Twoja sprawa mieści się w obszarze działalności kancelarii skontaktuj się z nami. Udzielenie takiej informacji nic nie kosztuje.WSPÓŁPRACA


Czego możesz oczekiwać rozpoczynając współpracę z kancelarią?Skuteczności

Zdecydowana większość spraw zakończonych sukcesem.

Doświadczenia

Szerokie doświadczenie zawodowe wypracowane podczas wieloletniej praktyki zawodowej.

Kompleksowości

Rozwiązywanie problemów przy użyciu wiedzy z różnych działów prawa.
Indywidualnego podejścia

Sprawy klientów nie są traktowane rutynowo.

Wielozadaniowości

Współpraca z prawnikami wyspecjalizowanymi w różnych dziedzinach.


Profesjonalizmu

Strategia rozwiązania sprawy przygotowywana jest szczegółowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na jej przebieg.


OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW MAŁYCH FIRM, ŚREDNICH FIRM, DUŻYCH FIRM


Satysfakcja klienta jest najlepszym miernikiem jakości świadczonych usługNiezwykle ważne w pracy radcy prawnego jest zaufanie jego klientów. Główną sferą działalności kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców, którzy przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej niejednokrotnie spotykają się z szeregiem problemów prawnych. Rozwiązanie ich przy pomocy prawnika jest szybsze, łatwiejsze i tańsze (np. sporządzanie wszelkiego rodzaju umów, dochodzenie zapłaty od nierzetelnych kontrahentów, bądź z drugiej strony negocjonowanie warunków umów, spłaty zadłużenia, tworzenie spółek handlowych ich przekształcanie i podział w celu optymalizacji działalności, prowadzenie spraw administracyjnych, skarbowych i karnoskarbowych).


Świadczymy również pomoc prawną dla podmiotów zagranicznych prowadzących interesy na terenie Polski, pomagając im w dostosowaniu/zoptymalizowaniu prowadzonej działalności gospodarczej.


Z chęcią dzielimy się doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą mając tym samym realny wpływ na zwiększenie ich konkurencyjności na rynku.


Dotychczas zaufali nam:


Kilka słów o mnie

Jestem młodym i energicznym radcą prawnym lubiącym wyzwania i skomplikowane sprawy. W swojej pracy zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców jak również świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych we wszelkich sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, gospodarczych i rodzinnych.

Wykonywany przeze mnie zawód jest jednocześnie moją pasją, co sprawia że każdy kolejny do rozwiązania „i rozwiązany z powodzeniem” problem prawny daje mi wiele satysfakcji. Do każdej ze spraw swoich klientów podchodzę indywidualnie szczegółowo analizując wszelkie możliwe drogi ich poprowadzenia.

Razem ze współpracującymi ze mną radcami prawnymi tworzymy zgrany zespół mając jednocześnie możliwość obsługi klientów na terenie całego kraju.

Udzielam się także wolontaryjnie doradzając osobom potrzebującym w niektórych częstochowskich parafiach. Byłem również uczestnikiem akcjii Niebieski Parasol organizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych polegającej na udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych.

Poza prawem interesuje się muzyką i sportem. Hobbystycznie grywam na fortepianie. Lubię podróżować oraz spędzać wolny czas w towarzystwie rodziny i przyjaciół.

Zapraszam do współpracy